Hijaluronska kiselina – kako djeluje i zašto nam je potrebna?

Hijaluronska kiselina je po svom hemijskom sastavu glikozamino glikan, linearan polisaharid koji se sastoji od beta 1,4, vezanih molekula N-acetil-D-glukozamina i glukuronske kiseline. Prirodno se nalazi u našem tijelu gdje ima brojne važne uloge. Najviše je ima u koži, gdje se nalazi skoro polovina ukupne hijaluronske kiseline u našem tijelu. Na 70 kg tjelesne mase dolazi približno 15 grama hijaluronske kiseline, od čega se 50% nalazi u koži. U većim količinama se nalazi i u sinovijalnoj tečnosti, staklastom tijelu oka i vezivnom tkivu. Read more “Hijaluronska kiselina – kako djeluje i zašto nam je potrebna?”

X
Add to cart