Najčešće korišteni hidrolati i njihov značaj u njezi kože

Hidrolati su aromatični biljni ekstrakti koji imaju određeno terapijsko djelovanje. Nastaju kao nusprodukti destilacije biljnog materijala pri proizvodnji eteričnih ulja.

Destilacija vodenom parom je postupak u kojem vodena para prolazi kroz biljnu masu i pritom sa sobom odnosi isparljive komponente. Kad se mješavina para ohladi u kondenzatoru nastaju dva proizvoda:

  • voda sa rastvorenim hidrofilnim mirisnim supstancama (hidrolat) i
  • eterično (etersko/esencijalno) ulje koje pliva na površini hidrolata ili tone na dno što zavisi od njegove gustine.

Read more “Najčešće korišteni hidrolati i njihov značaj u njezi kože”

X
Add to cart